Živá hudba     

v Classic Pub-e

Zavolaj si partičku na dobrúhudbičku

6.3.2020 Od 18:00 h.

Do nálady VÁM

ZAHRÁ KAPELA

RENDOŠBAND

Nájdete nás na restauracie.sk